AKADEMIA MŁODEGO LIDERA

BEZPŁATNE SZKOLENIA WARSZTATOWE DLA MŁODZIEŻY

Program Akademia Młodego Lidera to pakiet bezpłatnych szkoleń w formie warsztatów, dla młodzieży szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz szkół średnich z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz powiatu gryfickiego, będący częścią projektu "Pigułki kompetencji ZPSB". Udział w takich formach zajęć ma pomóc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań młodych ludzi, którzy znajdują się na początku swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Przygotowane specjalnie dla projektu, tematyczne szkolenia będą realizowane w siedzibie wydziałów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – w Szczecinie, Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu.

Program składa się z 3 różnych szkoleń: Od gamera do kodera" - program 40 godz. w zakresie programowania i tworzenia prostych aplikacji mobilnych, kształtujący kompetencje ICT, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów; "Projekt Przedsiębiorstwo" - program 25 godz. w zakresie prowadzenia własnego biznesu, podejmowania decyzji finansowych i marketingowych, kształtujący kompetencje związane z rozwojem przedsiębiorczości i rozwiązywania problemów; komplet 1-lekcyjnych kusrów dotyczących Kompetencji społecznych, składająy się z czterech kursów: "Autoprezetacja", "Wyznaczanie celów", "Zarzadzanie czasem", "Zarzadzanie stresem".

Zapraszamy zarówno uczestników indywidualnych (szkolenia „Od Gamera do Kodera oraz „Projekt Przedsiębiorstwo) jak i szkoły-klasy zainteresowane przeprowadzeniem w szkole cyklu kursów z kompetencji społecznych („Autoprezentacja”, „Wyznaczanie celów”, „Zarządzanie czasem”, „Zarządzanie stresem”).

DLA KOGO?

Do działu w projekcie zapraszamy młodzież – uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8), a także szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) – z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (czyli m. Szczecin, m. Stargard, m. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki) oraz z terenu powiatu gryfickiego.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Atrakcyjna, warsztatowa forma zajęć, wykorzystanie gier edukacyjnych
 • Przekonaj się, że pasja, hobby czy chociażby sposób spędzania wolnego czasu może stać się podstawą udanej ścieżki zawodowej
 • Sprawdź się w nowych sytuacjach, poznawaj możliwości realizacji planów podczas pracy w grupach warsztatowych i grach symulacyjnych.
 • Pozwolimy Ci zaspokoić ciekawość, rozwijać zainteresowania, rozbudzimy kreatywność.
 • Uzyskasz wsparcie w rozwijaniu kompetencji niezbędnych do odnalezienia się w dorosłym świecie i na przyszłym rynku pracy (m.in. współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, w tym przedsiębiorczego).
 • Zapewniamy dostęp do specjalistycznych pracowni i odpowiedniego wyposażenia, a także mniejsze grupy – maksymalnie 20 uczniów, którzy będą pracować w mniejszych zespołach przygotowując projekty.

SZKOLENIA

1. Szkolenie „Od Gamera do Kodera”


 • Miejsce realizacji: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie i w Stargardzie
 • 40 godzin lekcyjnych szkolenia, realizowane jako szkoła letnia (okres wakacyjny) lub w godzinach popołudniowych w roku szkolnym
 • Ilość edycji/grup: 5 edycji (4 w Szczecinie i 1 w Stargardzie)
 • Ilość osób w grupie: min. 12 osób [łącznie: 60 uczestników]

Fascynuje Cię świat komputerów i gier? Lubisz rywalizację i wymyślanie ciekawych scenariuszy? Sprawdź, czy programowanie gier jest dla Ciebie. Program tego 40-godzinnego szkolenia pozwoli Tobie na poznanie podstawowych technik twórczych, niezbędnych do samodzielnego stworzenia pierwszoosobowej gry 3D.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Podstawy programowania w języku C#
 • Grafika i animacja 3D
 • Tworzenie gier w środowisku Unity
 • Podstawy produkcji i obróbki dźwięku

TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Będziesz pisać proste programy, dodawać skrypty języka C# i korzystać z systemu Canvas
 • Będziesz potrafił stworzyć mapę koloru i wyposażać obiekty w animacje, samodzielnie modyfikować obiekty 3D I tworzyć własne tekstury
 • Nauczysz się, jak połączyć ścieżki dźwiękowe, operować podstawowymi efektami FX i wtyczkami VSTI tworząc z ich pomocą własne ścieżki dźwiękowe
 • Stworzysz własną grę pierwszoosobową, korzystając ze środowiska Unity
 • Posiądziesz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, wykorzystywania analitycznego myślenia do projektowania rozwiązań grywalizacyjnych
 • Zobaczysz, jak wygląda praca w zespole programowym oraz rozwiniesz wyobraźnię i zmysł artystyczny, tworząc własne tekstury i ścieżki dźwiękow

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz z dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu. Możesz je już wydrukować i wypełnić umawiając się na spotkanie rekrutacyjne – skróci to czas rejestracji.

MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 5 edycji tego szkolenia (grupy min. 12-osobowe). Szkolenia odbywać się będą w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (4 szkolenia) i w Stargardzie (1 szkolenie).

Każde szkolenie składa się z 40 godzin lekcyjnych, realizowanych podczas spotkań od rana do popołudnia, przez jeden tydzień, od poniedziałku do piątku. Dokładne harmonogramy każdego szkolenia będę ogłaszane na bieżąco przed daną rekrutacją i zostaną opublikowane poniżej.

REKRUTACJA:

Kliknij i zobacz aktualny harmonogram szkoleń.

Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja na to szkolenie. Kolejne edycje szkolenia zaplanowane są do realizacji.”2. Szkolenie „Projekt przedsiębiorstwo” • Miejsce realizacji: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – w 4 Wydziałach (Szczecin, Gryfice, Stargard i Świnoujście); możliwa realizacja w szkołach
 • 25-godzinne szkolenie, realizowane w roku szkolnym, 3 x w tygodniu, popołudniami
 • Ilość edycji/grup: 12 edycji (po 3 edycje w Szczecinie, Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu)
 • Ilość osób w grupie: 20 osób [łącznie: po 60 uczestników na wydział = 240 ucz.]

[czytaj więcej...]

Uważasz, że masz dryg do interesów? Lubisz organizować przedsięwzięcia i pracę innych? Przekonaj się, jak wygląda prowadzenie własnego biznesu. Program tego 25-godzinnego szkolenia pozwoli rozwinąć Twoje kompetencje organizacyjne, przedsiębiorczość, umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • zasady funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej,
 • procedury zakładania własnej firmy,
 • tworzenie biznes planu,
 • sposoby pozyskiwania środków,
 • ochrona własności intelektualnej
 • modele rozwoju start-upów

TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Uzyskasz podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia własnego biznesu, podejmowania decyzji finansowych i marketingowych.
 • Będziesz potrafił zaproponować kreatywne rozwiązanie problemu, wykorzystać analityczne myślenie do zaprojektowania rozwiązań biznesowych, przygotować biznes plan planowanej działalności.
 • Posiądziesz umiejętność pracy w zespole, realizacji planu i rozdzielania zadań, nauczysz się efektywnie współdziałać oraz wykorzystywać zespół do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz z dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu. Możesz je już wydrukować i wypełnić umawiając się na spotkanie rekrutacyjne – skróci to czas rejestracji.

MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

W ramach projektu zostaną przeprowadzone po 3 edycje tego szkolenia w 4 miastach – wydziałach ZPSB (Szczecin, Gryfice, Stargard, Świnoujście) – łącznie 12 edycji. Przewiduje się grupy 20-osobowe. Szkolenia odbywać się będą w siedzibach Wydziałów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu:

 • ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53 (3 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Gryficach, przy ul. Piłsudskiego 34 (3 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2 (3 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47 (3 edycje) - Zobacz mapkę

Każde szkolenie składa się z 25 godzin lekcyjnych, realizowanych podczas spotkań 3-4 godzinnych, kilka dni w tygodniu. Dokładne harmonogramy każdego szkolenia powstaną na bieżąco przed ich realizacją i będą opublikowane poniżej.

REKRUTACJA:

Kliknij i zobacz aktualny harmonogram szkoleń.

Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja na to szkolenie. Kolejne edycje szkolenia są zaplanowane do realizacji.3. Szkolenia Kompetencje społeczne:
„Autoprezentacja” - „Wyznaczanie celów” - „Zarządzanie czasem” - „Zarządzanie stresem”

 • Miejsce realizacji: siedziby zainteresowanych szkół, z którymi zostaną podpisane umowy, z obszaru realizacji projektu, np. Szczecin, Police, Stargard, Świnoujście
 • 4 szkolenia 1-godzinne (łącznie 4 godziny lekcyjne)
 • Ilość grup/klas: łącznie 20 klas (8 w rejonie Szczecina, po 4 w Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu)

[czytaj więcej...]

Zajęcia dla klas - pigułka wiedzy na temat kompetencji społecznych. Program składa się z zestawu zadań dotyczącego 4 podstawowych kompetencji - autoprezentacja, wyznaczanie celów, zarzadzanie czasem, zarzadzanie stresem. Każda kompetencja jest ćwiczona podczas 1 godziny lekcyjnej. Program obejmuje 4 lekcje warsztatowe. Zajęcia są realizowane w szkołach, podczas ustalonych lekcji.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • autoprezentacja
 • wyznaczanie celów
 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie stresem

TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Poznasz zasady efektywnego słuchania, skutecznej prezentacji, metody wspomagające wyznaczanie celów i zasad efektywnej pracy, a także sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Posiądziesz umiejętność podejmowania decyzji w zespole przy akceptacji innych opinii, a także wykorzystania ciekawych narzędzi do rozwiązywania problemów.
 • Posiądziesz umiejętność pracy w zespole, realizacji planu i rozdzielania zadań, nauczysz się efektywnie współdziałać oraz wykorzystywać zespół do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz z dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu. Szkoła może zgłosić do udziału klasę, a także podpisać umowę o współpracy, obejmującą więcej szkoleń. Zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału TUTAJ PRZEZ FORMULARZ i do kontaktu bezpośredniego.

MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych po 4-8 edycji w zainteresowanych szkołach z 4 miast – Szczecina, Gryfic, Stargardu i Świnoujścia. Przewiduje się udział całych klas, a zajęcia odbywać się będą w siedzibach samych szkół. Dokładne terminy i harmonogramy każdego cyklu szkoleń powstaną na bieżąco w ramach podpisywania umów i ustalania terminów z zainteresowanymi szkołami, będą także na bieżąco opublikowane poniżej.

REKRUTACJA:

Kliknij i zobacz aktualny harmonogram szkoleń.

Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja na to szkolenie. Kolejne edycje szkolenia są zaplanowane do realizacji.DO POBRANIA

ETAPY REKRUTACJI

Wyślij zgłoszenie online

Wypełnij formularz na stronie, podając nam swoje imię i nazwisko, wiek, szkołę oraz numer telefonu i email.

Przygotuj dokumenty rekrutacyjne

Sprawdź, jak wyglądają dokumenty rekrutacyjne (w dziale do Dokumenty do pobrania) – możesz je wydrukować i wypełnić jeszcze w domu, ułatwi to proces rekrutacji. Zapoznaj się także z Regulaminem udziału w projekcie.

Poczekaj na kontakt od rekrutera

Skontaktuje się z Tobą nasz rekruter, opowie Ci o kursie, odpowie na pytania, poda terminy szkoleń. Zaprosi Cię także wraz z rodzicami lub opiekunem na spotkanie rekrutacyjne.

Podpisz dokumenty rekrutacyjne

Na spotkanie do nas koniecznie przyjdź z opiekunem prawnym (np. jednym z rodziców). Weź ze sobą wypełnione dokumenty wydrukowane ze strony, jeśli zrobiłeś to wcześniej. Jeśli nie, nie martw się – wydrukujemy je na miejscu.

Zaczynamy kurs

Na zajęcia musisz przychodzić regularnie – ale wierzymy, że będziesz to robić z przyjemnością. Po ukończonych zajęciach otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia Akademii Młodego Lidera w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Zgłoszenie online

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie przy ofercie dla szkół. W zgłoszeniu prosimy o informację, czy zgłaszana jest klasa, czy szkoła chce nawiązać współpracę na większą ilość kursów/miejsc. Prosimy o pozostawienie nazwiska osoby do kontaktu, numeru telefonu i adresu email.

Dokumenty

Proponujemy już wcześniej sprawdzić, jak wyglądają dokumenty które podpisujemy ze szkołą w projekcie (Dokumenty do pobrania w sekcji dla szkół). Można je wydrukować i wypełnić jeszcze przed spotkaniem, ułatwi to proces nawiązywania współpracy. Prosimy też o zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

Kontakt od rekrutera

Po wysłaniu zgłoszenia z osoba podaną w formularzu Skontaktuje się nasz rekruter. Opowie szczegółowo o szkoleniach, odpowie na pytania. Z nim też będzie można ustalić terminy szkoleń. Umówi spotkanie dla podpisania dokumentów.

Dokumenty rekrutacyjne od uczniów – podpisane przez opiekunów

Przed samym szkoleniem będziemy potrzebować wypełnione dokumenty rekrutacyjne wszystkich uczniów uczestniczących w szkoleniach. Dokumenty te dostarczymy do szkoły i będziemy prosić w pomoc w uzyskaniu wypełnionych i podpisanych przez opiekunów prawnych dzieci.

Zaczynamy kurs

Na zajęcia przyjedziemy do szkoły w umówionych terminach. Przeprowadzimy szkolenia podczas lekcji, które szkoła wyznaczy. Każdy moduł kursu Kompetencji społecznych trwa jedną godzinę lekcyjną, więc dopasujemy się bez problemy do planu lekcji. Po ukończonym kursie 4-modułowym każdy uczeń otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia Akademii Młodego Lidera w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

O PROJEKCIE

Projekt „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” jest realizowany w partnerstwie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz Fundacji Edukacyjnej Równe Szanse. Został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18). Celem głównym projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji skierowanej do młodych osób (w wieku ok. 14-18 lat) oraz do osób dorosłych (aktywnych zawodowo w wieku 30+), poprzez opracowanie programu kształcenia i jego realizację, służącego rozwijaniu kompetencji. Proponowane działania będą generować efekty związane z rozwojem kompetencji kluczowych pozwalających na:

 • rozwój zainteresowań – działania skierowane do uczniów,
 • poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej – działania skierowane do osób dorosłych,
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej – działania skierowane do uczniów i osób dorosłych.

W ramach projektu powstaną i będą realizowane dwa programy dydaktyczne:

 1. Akademia Młodego Lidera (dla młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich) – program składających się z 3 szkoleń: szkolenia IT „Od Gamera do Kodera”, szkolenia rozwijającego kompetencje związane z przedsiębiorczością „Projekt Przedsiębiorstwo” oraz cyklu szkoleń rozwijających kompetencje społeczne - kursy „autoprezentacja”, „wyznaczanie celów”, „zarządzanie czasem”, „zarządzanie stresem”.
 2. Akademia Lidera 2.0 (dla osób dorosłych 30+) – program składający się z 4 kursów: „Marketing i nowe media”, „Design Thinking”, „Szczupłe i zwinne zarządzanie” oraz „Przywództwo”. (przejdź do strony programu AL2.0)

W wyniku realizacji szkoleń planowane jest podniesienie kompetencji następujących ilości osób w dwóch grupach docelowych:

 1. AML - łącznie 480 uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz średnich;
 2. AL2-0 - łącznie 480 osób dorosłych, w wieku powyżej 30 lat.

Wartość projektu to 999625,00 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 969634,00 zł.

Projekt trwa do września 2021 roku. Kontakt do biura projektu: pigulkikompetencji@zpsb.pl

Organizator


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – założona w 1993 roku, to jedna z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim.
Uczelnia o praktycznym profilu kształcenia, przygotowująca profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki.
Oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka, Pedagogika, w tym studia w języku angielskim oraz w systemie e-learning, w swojej ofercie posiada ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, w tym menadżerskie Executive MBA, a także kursy i szkolenia oraz szeroko rozumiane wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw.
Prowadzi także studia międzynarodowe w języku angielskim dla studentów z Polski i zagranicy (International Business Studies – IBS).
Uczelnia posiada też wydziały zamiejscowe w Stargardzie, Gryficach i Świnoujściu.
Kadrę dydaktyczną z bogatym dorobkiem naukowym wzbogaca grono doświadczonych praktyków, przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu. Uczelnia prowadzi liczne projekty rozwojowe, badawcze i szkoleniowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, wiele z nich współfinansowanych ze środków UE.

 • $ 20/Month
 • 100 MB Disk Space
 • 2 Subdomains
 • 5 Email Accounts
 • Webmail Support
 • Customer Support 24/7

www.zpsb.pl

Celem Fundacji jest wspieranie ludzi w różnym wieku w rozwoju zainteresowań i umiejętności. Wiek nie gra roli – liczy się pasja tworzenia i chęć rozwoju.
Fundacja Edukacyjna Równe Szanse działa z poszanowaniem zrównoważonego Rozwoju w wymiarze:
* społecznym – zwiększając dostępność do edukacji, wspierając najzdolniejszych, organizując dodatkowe kursy i szkolenia, przestrzegając równości szans, umacniając społeczność lokalną,
* ekonomicznym – promując przedsiębiorczość indywidualną i nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne
* ekologicznym – upowszechniając równy dostęp do środowiska i jego zasobów dla każdego obywatela i życie w harmonii z naturą.
Fundacja Edukacyjna Równe Szanse realizuje projekty rozwojowe finansowane ze środków publicznych i funduszy europejskich.
Zgodnie z celami fundacji jej zespół włącza się w organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych, zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.


www.fers.edu.pl

Najczęściej zadawane pytania

Jakie warunki muszę spełnić, aby wziąć udział w projekcie?

Wystarczy, że jesteś uczniem klas 7-8 szkoły podstawowej lub szkoły średniej (liceum lub technikum). Musisz także mieszkać lub chodzić do szkoły na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (czyli któregoś z miast: Szczecin, Stargard, Świnoujście, lub powiatów: stargardzkiego, goleniowskiego, polickiego) lub też na terenie powiatu gryfickiego. Pamiętaj też, że musisz przejść wszystkie etapy rekrutacji, czyli:

 • wysłać zgłoszenie ze strony
 • poczekać na kontakt ze strony rekrutera
 • wypełnić dokumenty, m.in. Kartę Zgłoszeniową
 • zostać zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną
 • spotkać się z rekruterem i podpisać dokumenty rekrutacyjne (opiekun w Twoim imieniu)

Jak wygląda proces rekrutacji do projektu?

Jeśli jest uruchomiona rekrutacja na dane szkolenie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wybierając kurs, który Cię interesuje. W ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z Tobą nasz rekruter i przekaże Ci, jakie dokumenty należy dostarczyć i kiedy otrzymasz informację o decyzji Komisji Rekrutacyjnej Jeśli decyzja o Twojej kwalifikacji będzie pozytywna, zaprosimy Cię wraz z opiekunem na podpisanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, do siedziby naszej Uczelni.

Jaka jest szansa, że są jeszcze wolne miejsca?

Nasze kursy planowane są do połowy 2021 roku (po kilka edycji z każdego kursu). Możesz sprawdzić dokładne ilości kursów i ilość osób w grupie - przy opisach szkoleń. Tam też znajdziesz terminy najbliższych planowanych edycji oraz już zrealizowane szkolenia (przejdź do szkoleń).

Możesz więc w każdym czasie sprawdzić na stronie, czy jeszcze planujemy kolejne edycje szkolenia, które Cię interesuje.

Zawsze też możesz skontaktować się nami telefonicznie lub e-mailowo lub po prostu wypełnić formularz i poczekać na nasz kontakt.

Polecamy też śledzić nasze media, np. fanpage ZPSB na Facebooku - tam na pewno będziemy informować o starcie rekrutacji na każde szkolenie

Gdzie będą odbywać się zajęcia?

Szkolenia „Od Gamera do Kodera” będziemy prowadzić w siedzibie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53.

Szkolenia „Projekt Przedsiębiorstwo” prowadzimy w 4 wydziałach naszej Uczelni:

 • ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53
 • ZPSB w Gryficach, przy ul. ul. Piłsudskiego 34
 • ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2
 • ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47
W siedzibach wydziałów także będzie prowadzona rekrutacja.

Natomiast szkolenia „Kompetencje społeczne” będziemy prowadzić w szkołach podstawowych i średnich (na terenie SOM i powiatu gryfickiego), które podpiszą z nami umowy i zaproszą na lekcje do swoich klas.

Kto będzie prowadził zajęcia?

Nasi prowadzący to sprawdzeni wykładowcy i współpracownicy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, którzy są zarówno dydaktykami jak i praktykami w swoich tematach. Szkolenia są przygotowane w taki sposób, by podczas zajęć dużo się działo, żeby spędzony czas był aktywny i twórczy. Zaplanowane są warsztaty i gry symulacyjne.

Czy te szkolenia są na pewno bezpłatne?

Tak, nasz projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, że udział w nim jest w 100% bezpłatny dla uczestników.

Czy na podczas szkoleń można będzie gdzieś zjeść posiłek?

Tak, na terenie naszej uczelni w Szczecinie działa kawiarenka, gdzie można kupić kanapki, coś do picia, zjeść pełny obiad czy też wybrać przekąskę.

Czy muszę uczestniczyć w całym kursie?

Tak. Szukamy uczestników, którzy chcą naprawdę nauczyć się czegoś więcej i mają motywację do rozwijania swoich umiejętności. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by zajęcia były ciekawe i angażujące, dlatego wierzymy, że będziecie przychodzić na nie z przyjemnością. Warunkiem ukończenia kursu jest frekwencja na poziomie 80% (a ew. nieobecność musi być usprawiedliwiona). Nieusprawiedliwione nieukończenie kursu może wiązać się z karami finansowymi (dokładne warunki są opisane w Regulaminie i dokumentach uczestnictwa).

Co otrzymam po ukończeniu szkolenia?

Każdy uczestnik, po ukończeniu szkolenia otrzyma certyfikat, wystawiony przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu.

Jakie szkoły mogą wziąć udział w projekcie?

Zapraszamy szkoły podstawowe i średnie (licea i technika) z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (czyli m. Szczecin, m. Stargard, m. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki) oraz z terenu powiatu gryfickiego. Klasy z dziećmi w wieku 14-18 lat (wymóg konieczny – przestrzeganie wieku).

Kto ze szkoły może zgłosić chęć udziału w projekcie?

Zgłosić do nas może się dyrekcja lub nauczyciel/opiekun klasy. Wystarczy, że zadeklaruje udział klasy, która spełnia wymagania uczestników (klasa 7-8 szkoły podstawowej / klasa liceum lub technikum), podczas wybranych 4 lekcji, na które przyjedziemy do szkoły (pełny kurs Kompetencji społecznych), a także zebranie dokumentacji projektowej od rodziców/opiekunów uczniów. Możemy także ustalić z nauczycielem/dyrekcją współpracę polegającą na rekrutacji przez szkołę spośród swoich uczniów grup na pozostałe kursy, które odbywają się w ZPSB. Zapraszamy do zgłaszania – skontaktujemy się ze szkołą i ustalimy szczegóły i możliwości.

Czy szkoła ponosi jakieś koszty w związku z udziałem w projekcie?

Żadnych kosztów szkoła nie ponosi – wszystkie szkolenia są organizowane w całości przez nas, zarówno te w ZPSB jak i te w szkołach – przyjeżdżamy bezpośrednio na lekcję. Jednak od szkoły oczekujemy pomocy organizacyjnej – zorganizowania klasy czy grupy uczniów (ustalenia terminu, przekazania listy uczniów, zapewnienia obecności dzieci) oraz uzyskania wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów wymaganych dokumentów uczestników projektu. W przypadku szkoleń realizowanych na terenie współpracującej szkoły oczekujemy także udostępnienia pomieszczenia klasowego.